แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่กระบุรี จังหวัดระนอง วางมาตรการเข้มป้องกันการลักลอบขนยางเถื่อน พร้อมดูแลการทำงานด้านการป้องกันแนวชายแดน  ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนองได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เพื่อร่วมกันรักษาความสวยงามควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณารับโอนข้าราชการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิ่งจากหลายจังหวัด ร่วมกิจกรรม เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ Ranong Hot Spring Run 2023 ครั้งที่ 3 อย่างยิ่งใหญ่ ท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงามของจังหวัดระนอง

ข่าวเด่น

ข่าวสารกิจกรรมของหน่วยงาน (ตัวอย่างข้อมูล)
ชมข้อมูล

ศูนย์รวมข่าวประชาสัมพันธ์

จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณารับโอนข้าราชการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดระนองประชุมคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนองค์การบริหารส่วนจังหวัด พิจารณารับโอนข้าราชการ และพิจารณาหลักเกณฑ์ เงื่อนไข กำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
จังหวัดระนองติดตาม และร่วมพิจารณาประเด็นการพัฒนาจังหวัด จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดระนองติดตาม และร่วมพิจารณาประเด็นการพัฒนาจังหวัด จากคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี วางแนวทางระยะสั้นและระยะยาว โดยแก้ปัญหาเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง
จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี วางแนวทางระยะสั้นและระยะยาว โดยแก้ปัญหาเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง
จังหวัดระนอง ใช้มาตรการเด็ดขาด จับกุม ตักเตือนผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา แก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกยางพาราและสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย
จังหวัดระนอง ใช้มาตรการเด็ดขาด จับกุม ตักเตือนผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา แก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกยางพาราและสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย
โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง รับมอบรถพระราชทาน Mobile Stroke Unit เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง รับมอบรถพระราชทาน Mobile Stroke Unit เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)
กรมประชาสัมพันธ์มีภารกิจหลักในการดำเนินการงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารมวลชน (ตัวอย่างข้อมูล)

- บริการออนไลน์ -

บทความ และ Inforgraphic

บทความ

INFOGRAPHIC

VIDEO Multimedia

ginfo
สนง.ป้องกันและปราบปราม
กยศ
e-government