โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง รับมอบรถพระราชทาน Mobile Stroke Unit เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง รับมอบรถพระราชทาน Mobile Stroke Unit เพื่อให้บริการผู้ป่วยในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง

            ที่โรงพยาบาลสุขสำราญ อำเภอสุขสำราญ จ.ระนอง นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง พร้อมด้วยผู้บริหาร โรงพยาบาลสุขสำราญ จังหวัดระนอง โรงพยาบาลคุระชัยพัฒน์ จังหวัดพังงา, โรงพยาบาลกะเปอร์  จังหวัดระนอง ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมในพิธี รับมอบรถพระราชทาน Mobile Stroke Unit
โดยรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ยงชัย นิละนนท์ ประธานศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช เป็นผู้มอบ มีนายแพทย์ถาวร สาลี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสุขสำราญ เป็นผู้รับมอบ โดยมีผู้บริหารจาก โรงพยาบาลคุระชัยพัฒน์ จ.พังงา, โรงพยาบาลกะเปอร์ จ.ระนอง และ โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง ร่วมลงนามในข้อตกลงร่วมดูแลผู้ป่วย Stroke Fast Track เยี่ยมชมรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่และนิทรรศการ 
“แหลงแบบเรา เข้าใจอัมพาต” และเยี่ยมชมหอผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง โรงพยาบาลสุขสำราญ

             นายแพทย์นรเทพ อัศวพัชระ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำโครงการรถพระราชทาน Mobile Stroke Unit ร่วมกับระบบปรึกษาทางไกลและการส่งต่อผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลันแบบครบวงจรในประเทศไทย Mobile Stroke Unit -Stroke One Stop (MSU-SOS) ในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจรให้กับประชาชน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง เป็นพื้นที่ห่างไกลและได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่บริการ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองสามารถเข้าถึงการตรวจรักษาที่สะดวก รวดเร็วและทันท่วงที ทั้งยังได้รับการวินิจฉัยที่แม่นยำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีโอกาสรอดจากการเสียชีวิตและทุพพลภาพมากยิ่งขึ้น โดยรถพระราชทาน Mobile Stroke Unit  คันดังกล่าวจะจอดประจำอยู่ที่โรงพยาบาลสุขสำราญ จ.ระนอง และจะออกให้บริการในพื้นที่เป้าหมาย 3 อำเภอ ได้แก่ อ.สุขสำราญ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง และ อ.คุระบุรี จ.พังงา 

            นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันโรคหลอดเลือดสมองหรืออัมพฤกษ์ อัมพาต มีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สำหรับประชากรไทยพบว่า โรคหลอดเลือดสมองเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 2 ในปี 2566 มีจำนวน 14,592 คน โดยจังหวัดระนอง มีผู้ป่วยจำนวน 500-600 คน และเสียชีวิต จำนวน 40 - 50 คน ซึ่งรถ Mobile Stroke Unit จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษาที่สะดวกรวดเร็วและทันท่วงที ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับโอกาสที่ดี ลดการทุพพลภาพ และลดการเสียชีวิต

ส.ปชส.ระนอง /ภาพ/ข่าว


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar