แม่ทัพภาคที่ 4 ลงพื้นที่กระบุรี จังหวัดระนอง วางมาตรการเข้มป้องกันการลักลอบขนยางเถื่อน พร้อมดูแลการทำงานด้านการป้องกันแนวชายแดน 

 
(23พ.ย.66)วันนี้ เวลา 10.30 น. ณ  บ้านหาดจิก ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวลำน้ำกระบุรี อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยเฉพาะการลักลอบขนยางพาราเถื่อน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ซึ่งได้สั่งการมายังผู้บัญชาการทหารสูง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เน้นย้ำให้ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตามภารกิจ 3 ประการ ของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ทั้งการเข้าตรวจและการป้องกันชายแดน เพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายต่างๆที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดน การหลบหนีเข้าประเทศของแรงงานต่างด้าว การลักลอบขนยาเสพติด สินค้าทางการเกษตร สินค้านี้หนีภาษี  โดยเฉพาะยางพาราแผ่นดิบ ซึ่งปัจจุบันยังคงมีการลักลอบเข้ามาจากประเทศเมียนมาร์ ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจยางพาราในตลาดเป็นอย่างมาก โดยแม่ทัพภาคที่ 4 ได้ ฟังบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานการป้องกันการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25  รับฟังปัญหาข้อขัดข้องจากนั้นได้มอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับกำลังพล เพื่อการปฏิบัติภารกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
    พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า ปัจจุบันมีการลักลอบขนส่งยางพาราจากประเทศเมียนมาร์ เข้ามายังประเทศไทยตามบริเวณแนวชายแดนจำนวนมาก ซึ่งเป็นยางพาราที่ไม่ได้มาตรฐาน และเกิดผลกระทบกับตลาดเศรษฐกิจยางพาราในประเทศไทย โดยนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำถึงการทำงานด้านการลักลอบการกระทำผิดกฎหมายตามบริเวณแนวชายแดน ซึ่งแม่ทัพภาพที่ 4 ได้ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมกำลังพลและติดตามการดำเนินงานในพื้นที่ของจังหวัดระนอง พบว่าพื้นที่จังหวัดระนองมีชายแดนติดกับประเทศเพื่อนบ้าน และมีแม่น้ำกระบุรีเป็นแนวชายแดน การลักลอบการนำสินค้าทางการเกษตรเข้ามานั้น มีการจับกุมและดำเนินคดีมาอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของกองทัพภาคที่ 4 โดยหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 มีการลาดตระเวนตามแนวชายแดนอย่างต่อเนื่องเช่นกัน ที่ผ่านมาได้บูรณาการกับส่วนที่เกี่ยวข้อง เข้าดำเนินคดีในหลายคดี เช่น ชุดปฏิบัติการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 25 กองกำลังเทพสตรี ได้ร่วมกับส่วนที่เกี่ยวข้องจับกุมผู้ลักลอบขนสินค้าทางการเกษตรประเภทยางพาราดิบ โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมาร์ บริเวณบ้านห้วยหลุง หมู่ที่ 8 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง น้ำหนักกว่า 3,000 กิโลกรัม และมีผลสรุปในภาพรวม ล่าสุดมีการส่งมอบยางพาราแผ่นที่ลักลอบนำเข้าจากประเทศเมียนมา งวดแรก จำนวน 33 คดี น้ำหนักกว่า 60,000 กิโลกรัม ให้กับทางวิทยาลัยเทคนิคระยอง เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในวัสดุในการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยีการยางและพอลิเมอร์ ฝากกำลังพลทุกนายให้เข้มงวดเรื่องการจับกุม หากพบเห็นหรือมีข่าวสารให้รีบดำเนินการในการจับกุม เล็กน้อยเพียงใดก็อย่าเพิกเฉย หรือล่าช้า เพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนช่องทางท่าข้ามตามแนวชายแดน เพิ่มกำลังในการสกัดกั้นสินค้าทางการเกษตรและสินค้าผิดกฎหมายในทุกประเภท ทั้งทางจังหวัดระนอง และจังหวัดชุมพร  อย่างไรก็ตาม พื้นที่ตามแนวชายแดนค่อนข้างมีพื้นที่กว้าง ต้องขอความร่วมมือจากผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น รวมไปถึงทุกภาคส่วน คอยเป็นหูเป็นตา รวมถึงชี้แจงประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจปัญหา ว่าการลักลอบยางพาราอย่างผิดกฎหมาย ซึ่งเป็นยางพาราที่มีคุณภาพต่ำ เมื่อมาปะปนกับยางพาราของประเทศไทยทำให้เศรษฐกิจในพื้นที่เกิดความเสียหายในวงกว้าง โดยได้มีการพูดคุยและชี้แจงให้กับผู้นำในพื้นที่ได้เข้าใจแล้ว จึงอยากขอความร่วมมือในการทำงานร่วมกันอีกครั้ง ปัญหานี้ถือเป็นหน้าที่ของทุกส่วนที่จะต้องช่วยกันและแก้ไขปัญหาร่วมกัน"
 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar