จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก

จังหวัดระนอง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก
                   (20พ.ย.66)  ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายราชัน  มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง นายอำเภอกระบุรี สโมสรไลออนส์ระนองรัตนรังสรรค์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำเลียง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย
                      โดยได้นำชุดธารน้ำใจช่วยผู้ประสบภัยสภากาชาดไทย จำนวน 600 ชุด ไปมอบให้กับประชาชน ซึ่งมีประชาชนที่มารับจำนวน 41 ชุด ในส่วนที่เหลือจะได้แจกจ่ายให้กับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ไปมอบให้กับประชาชน โดยสถานการณ์อุทกภัยของจังหวัดระนอง เกิดขึ้นในช่วงวันที่ 16-18 พฤศจิกายน มีประชาชนได้รับผลกระทบใน 3 อำเภอ 6 ตำบล 14 หมู่บ้าน โดยอำเภอกระบุรี ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน จำนวน 4 ตำบล 12 หมู่บ้าน โดยขณะเกิดเหตุมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้ง อาสาสมัครรักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มูลนิธิ อาสาสมัครเครือข่ายภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เข้าช่วยเหลือประชาชนและปัจจุบันระดับน้ำเข้าสู่ภาวะปกติ
                     อำเภอละอุ่น สถานการณ์น้ำกัดเซาะเสาไฟฟ้าเสียหายบริเวณสะพานห้วยตอ หมู่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น 1 ต้น ทำให้เกิดไฟฟ้าดับเป็นวงกว้าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดระนอง ได้เข้าดำเนินการแก้ไขแล้ว และสามารถจ่ายกระแสไฟได้ปกติ และเกิดดินเลื่อนไหลทับเส้นทางทุ่งตาพล-เขาทะลุ เส้นทางหลวงชนบท จำนวน 3 จุด ปัจจุบันได้แก้ไขสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติสามารถสัญจรได้แล้ว
                        ในส่วนของอำเภอกะเปอร์ เกิดสถานการณ์ลมกระโชกแรงทำให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายบางส่วน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนาได้เข้าให้การช่วยเหลือแล้ว พร้อมกันนี้ได้ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชน แจ้งเหตุ ภัยต่างๆ ผ่านแอพพลิเคชัน “พ้นภัย” ซึ่งสามารถดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์ได้ทุกระบบ โดยแอพพลิเคชัน “พ้นภัย” เป็นการับแจ้งเหตุสาธารณภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น ตลอด 24 ชม. เป็นความร่วมมือของสภากาชาดไทย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่ายอีกกว่า 19 หน่วยงาน ที่พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว มีความทั่วถึง เท่าเทียมและเป็นธรรม


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar