จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี วางแนวทางระยะสั้นและระยะยาว โดยแก้ปัญหาเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง

    จังหวัดระนอง ลงพื้นที่เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมซ้ำซาก ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี วางแนวทางระยะสั้นและระยะยาว โดยแก้ปัญหาเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง
    
     ที่หอประชุมเทศบาลตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี  จังหวัดระนอง นายราชัน  มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง พร้อมด้วย นายอำเภอกระบุรี สำนักงานชลประทานจังหวัดระนอง สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระนอง ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระนอง แขวงทางหลวงระนอง แขวงทางหลวงชนบทระนอง สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดระนอง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ เพื่อหารือร่วมกันกับ นายจุลวิศิษฎ์  ลิ่มศิลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำจืด สมาชิกสภาเทศบาล ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่หมู่ ที่ 2,3,4 ตำบลน้ำจืด อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง
    ทั้งนี้ในที่ประชุมนายราชัน  มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เปิดเผยว่า จังหวัดระนองมีแนวทางการแก้ปัญหาน้ำท่วมให้แก่ประชาชนใน 2 แนวทาง คือ ระยะสั้นและระยะยาว โดยจะแก้ปัญหาในเชิงระบบ และ เชิงโครงสร้าง ทั้งนี้สำนักงานชลประทานจังหวัดระนองกล่าวว่า ในปีงบประมาณ 2567 ได้ของบประมาณเพื่อการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาพื้นที่ ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้าง ซึ่งต้องดูความเหมาะสมทั้งพื้นที่บนอ่าง และท้ายอ่าง ส่วนแนวทางระยะสั้นนั้น ต้องแก้ปัญหาการะบายให้เร็วที่สุด โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งการขุดลอกท่อ ขุดลอกคูคลอง กำจัดสิ่งกีดขวาง เพื่อการระบายน้ำ นอกจากนี้ขอความร่วมมือกับประชาชนในการขุด วางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าบ้านของตนเองไม่ถมทาง ซึ่งจะเป็นการกีดขวางการระบายน้ำ 
    จากนั้น ได้ลงพื้นที่บริเวณ ที่ 2,3,4 ตำบลน้ำจืด และถนนเพชรเกษม โรงเรียนกระบุรีวิทยา โดยได้ตรวจสอบและติดตามเส้นทางการระบายของน้ำ โดยเฉพาะการระบายน้ำบริเวณหน้าบ้านของประชาชนที่จำเป็นต้องขุดลอกท่อเพื่อการระบายน้ำ เนื่องจากบางพื้นที่มีสิ่งก่อสร้างกีดขวางทางน้ำ บางพื้นที่ใช้ขนาดท่อระบายน้ำที่แตกต่างกัน และบางพื้นที่มีการถมทับทางระบายน้ำ โดยในส่วนดังกล่าวหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะสามารถดำเนินการขุดลอกได้ทันที
    นายจุลวิศิษฎ์  ลิ่มศิลา นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำจืด กล่าวว่า หลายพื้นที่ของเทศบาลตำบลน้ำจืดประสบกับปัญหาอุทกภัยบ่อยครั้ง ทั้งจากภัยธรรมชาติน้ำป่าไหลหลาก ภาวะฝนตกหนักต่อเนื่อง และน้ำทะเลหนุน จนส่งผลให้เกิดอุทกภัยบ่อยครั้ง  ซึ่งการร่วมกันหาแนวทางในครั้งนี้จะเป็นการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ และยั่งยืน โดยมีแนวทางการแก้ปัญหาทางระยะสั้น และระยะยาว เพื่อความสะดวกของประชาชนอย่างสูงสุด


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar