จังหวัดระนอง ใช้มาตรการเด็ดขาด จับกุม ตักเตือนผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา แก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกยางพาราและสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย

    จังหวัดระนอง ใช้มาตรการเด็ดขาด จับกุม ตักเตือนผู้ประกอบการรับซื้อยางพารา แก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกยางพาราและสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมาย
         (16พ.ย.66) คณะทำงานเฉพาะกิจแก้ไขปัญหาการนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายจังหวัดระนอง นำโดยนายราชัน  มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการทานผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง  เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กอ.รมน.จังหวัดระนอง หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 นายอำเภอ นายด่านศุลกากรระนอง พาณิชน์จังหวัดระนอง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนอง ตำรวจภูธรจังหวัดระนอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตาม จับกุม และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการร้านรับซื้อยางพารา ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 และ หมู่ที่ 7 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  
           โดยได้ลงพื้นที่ร้านค้ายางพารา และตรวจสอบการซื้อขายยางพารา พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจ การค้ายางตามพระราชบัญญัติควบคุมยาง พ.ศ. 2542 เพื่อให้การดำเนินกิจการด้านการค้าเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยจะต้องมีการส่งรายงานรายละเอียดตามแบบฟอร์มของคณะทำงาน 
          ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารราบที่ 25 หนึ่งในคณะทำงาน ได้แถลงผลการจับกุมเกี่ยวกับการลักลอบการขนสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยสืบทราบว่าจะมีการลักลอบขนสินค้าการเกษตรประเภทยางพาราแผ่นดิน โดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากร ข้ามมาจากฝั่งประเทศเมียนมา บริเวณบ้านห้วยหลุง หมู่.8 ตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการซุ่มเฝ้าตรวจ พบเห็นรถยนต์ Toyota Revo ตอนเดียว สีดำ เสริมรั้วเหล็ก ป้ายทะเบียน บย 6651 ขับขี่เข้ามาบริเวณริมท่าน้ำฝั่งไทย ต่อมาเห็นเรือหางยาวติดเครื่องยนต์ บรรทุกยางพาราแผ่นดินมาเต็มลำเรือ แล่นข้ามมาจากหมู่บ้านน้ำทุ่น อำเภอเขม่าจี จังหวัดเกาะสอง ประเทศเมียนมา พร้อมกลุ่มคนชาวเมียนมา มาเทียบริมท่าน้ำฝั่งประเทศไทย ก่อนจะช่วยกันยกยางพาราแผ่นดิน ที่อยู่ภายในเรือขนย้ายขึ้นรถยนต์คันดังกล่าว  ก่อนที่รถยนต์จะขับรถไปตามเส้นทางชนบทเส้นทางที่ 1006 ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แสดงตัวเข้าทำการจับกุม ผู้กระทำความผิดได้ 1 ราย นายตะวันวรณัฐ  (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 38 ปี ชาวตำบลปากจั่น อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง จากการตรวจค้น พบยางพาราแผ่นดิบ น้ำหนักโดยประมาณ 3,000 กิโลกรัม  โดยนายตะวันวรณัฐ  หรือ กบ ได้ให้การสารภาพ และจากการตรวจร่างกายพบสารเสพติดในปัสสาวะ ซึ่งให้การยอมรับว่า เสพยาบ้ามา 3 เม็ด โดยเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อกล่าวหา ว่า ร่วมกันนำของกลางที่ยังไม่ได้ผ่านพิธีการศุลกากร เข้ามาในราชอาณาจักร โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องที่ ร่วมกันนำยางพาราเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และเป็นผู้ขับขี่รถยนต์ เสพยาเสพติดให้โทษโดยฝ่าฝืนกฎหมาย
        จังหวัดระนองเป็นจังหวัดชายแดนที่มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามีระยะทางทั้งทางบกและทางทะเลเป็นแนวยาวประมาณ ๑๖๙ กิโลเมตร เป็นพื้นที่เสี่ยงต่อสถานการณ์ที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงด้านชายแดนของจังหวัดและของประเทศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมาก อาทิ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความไม่สงบตามแนวชายแดน ซึ่งยังมีอีกหนึ่งปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งแก้ไข คือ การลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการประกอบอาชีพของเกษตรกรซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อยและเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่จังหวัดระนอง รวมถึงเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ กอปรกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีโยบายในการปราบปรามการลักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรผิดกฎหมาย โดยให้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ใขปัญหากรสักลอบนำเข้าส่งออกสินค้าเกษตรในพื้นที่จังหวัดระนอง
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

ไฟล์เอกสารประกอบ
ระนอง เอาจริงแก้ปัญหาลักลอบค้ายางพารา.docx |

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar