จังหวัดระนอง เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนองและประเทศเพื่อนบ้าน

จังหวัดระนอง เตรียมพร้อมรองรับการท่องเที่ยวทางทะเลในพื้นที่จังหวัดระนองและประเทศเพื่อนบ้าน

             (10พ.ย.66)   ที่ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง ว่าที่ร้อยตรีกิตติภพ  รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุมหารือเกี่ยวกับระเบียบ ข้อกฎหมายในการเดินทางเข้า – ออก ระหว่างประเทศ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  จังหวัดระนอง  ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดระนอง สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานชุมพร-ระนอง หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ภาครัฐ ภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
            โดยได้ร่วมกันหารือเพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวทางทะเลจังหวัดระนองและประเทศเพื่อนบ้าน  เพื่อให้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานแบบบูรณาการร่วมกันในการอำนวยความสะดวกและเตรียมความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ 
             ทั้งนี้ได้ชี้แจงแนวทาง ข้อกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลระหว่างระนอง - เกาะสอง ประเทศเมียนมา เพื่อความปลอดภัยและมีมาตรฐาน  แนวทางในการปฏิบัติการเข้าเมือง แนวทางการค้นหาช่วยเหลือ และส่งกลับสายแพทย์ฉุกเฉิน ความต้องการความร่วมมือจากการทางจังหวัดเกาะสอง เพื่อการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศอย่างยั่งยืน โดยในการประกอบธุรกิจท่องเที่ยวทางทะเลระหว่าง ระนอง - เกาะสอง เพื่อความปลอดภัยและมีมาตรฐาน เรือประกอบกิจการท่องเที่ยวทางทะเล ต้องจดทะเบียนกับกรมเจ้าท่าให้ถูกต้องตามประเภทของเรือ  ติดตั้งระบบแสดงตนอัตโนมัติ AIS และติดตั้งวิทยุสื่อสาร VHF มีอุปกรณ์การเดินเรือ เครื่องชูชีพ อุปกรณ์ความปลอดภัยต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกรมเจ้าท่าและพร้อมใช้ตลอดเวลา จัดทำหนังสือสัญญาคนประจำเรือทุกครั้งที่แจ้งออก เรือโดยสาร เรือประกอบกิจการท่องเที่ยวทางทะเลต้องยื่นจดทะเบียนขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยวให้ถูกต้องเป็นไปตาม พรบ.ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศ พ.ศ.2551  ในส่วนของนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเมียนมาต้องจัดทำ VISA ให้เรียบร้อยและนักท่องเที่ยวชาวเมียนมาที่เดินทางมาจากเกาะสอง ที่ใช้บัตรผ่านแดนชั่วคราวอยู่ในพื้นที่ อำเภอเมืองจังหวัดระนองได้ 7 วัน 
          ในการนี้สภาอุตสาหกรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองได้เสนอแนะควรหารือกับเมียนมาในการขอปรับลดค่าใช้จ่ายในการนำนักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวในจังหวัดเกาะสองในลักษณะท่องเที่ยวแบบไปกลับ One Day Trip ขอให้ทางการเมียนมาปรับลดค่าใช้จ่ายลงอีกเพื่อเป็นการดึงดูดใจนักท่องเที่ยวให้มามากยิ่งขึ้น


 


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar