ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนองได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เพื่อร่วมกันรักษาความสวยงามควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ฤดูกาลท่องเที่ยวทางทะเลของจังหวัดระนองได้เริ่มขึ้นแล้ว ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ชาวบ้าน และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกันดำน้ำเก็บขยะใต้ทะเล เพื่อร่วมกันรักษาความสวยงามควบคู่กับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

เมื่อฤดูกาลท่องเที่ยว เริ่มขึ้น สิ่งที่ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง ประชาชน ในพื้นที่ รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ต่างคำนึงถึงความรับผิดชอบร่วมกันต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ โดยเฉพาะทะเล ที่สวยงามด้วยการสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด จุดมุ่งหมายก็เพื่อการรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทางทะเลให้คงระบบนิเวศน์อย่างสมดุล และยั่งยืนยาวนานที่สุด โดยเฉพาะ เกาะพยามที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทั่วโลก

นางจุฑารัตน์  เรืองแก้ว  ประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ชุมชนเกาะพยาม จ.ระนอง เปิดเผยว่า เป็นความตั้งใจอย่างแท้จริง ทั้งจากผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว รวมไปถึงชาวบ้านในพื้นที่อ่าวเขาควาย บนเกาะพยาม อำเภอเมืองจังหวัดระนอง ร่วมกันทำความสะอาด เพื่อรองรับการท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซัน ซึ่งขยะบนเกาะพยามเป็นขยะที่มรสุม พัดพาขยะในทะเล เข้าหาฝั่ง โดยความตั้งใจสูงสุดอยากจะปลูกฝัง จิตสำนึกให้ทุกคน ร่วมปกป้อง รักษาสิ่งแวดล้อม รักษาความสะอาด โดยอาจจะเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ เริ่มจากบ้านของตนเองไปสู่ชุมชนและสังคมต่อไป

     น.ส.นราวดี เทิดคงพันธุ์  ไกด์จังหวัดระนอง กล่าวว่า กิจกรรมการเก็บขยะในทะเลครั้งนี้เป็นความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ซึ่งส่วนหนึ่งน้องๆจากชมรมมัคคุเทศก์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ที่มีใจรักด้านการท่องเที่ยว ได้ฝึกประสบการณ์จริง ทั้งจากการเป็นมัคคุเทศก์ การดำน้ำเก็บขยะ การต้อนรับนักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อสังคม โดยเฉพาะการท่องเที่ยว ที่ต้องควบคู่กับการดูแลรักษาความสะอาด เพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 

      และเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง จากการดำน้ำของนักศึกษา ผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว ที่ร่วมกันเก็บขยะใต้ทะเล โดยพบว่าขยะมีน้อยชิ้นมากและที่สำคัญปะการังที่เคยร่วมกันปลูกไว้เติบโตขึ้นมาทีละน้อย สิ่งสำคัญหลังจากนี้คือการดูแลรักษา ระบบนิเวศน์ทั้งบนบนและทะเล ให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด เพื่อความยั่งยืนของธรรมชาติควบคู่กับการท่องเที่ยวของจังหวัดระนอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์ จ.ระนอง รายงาน


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image วิดีโอ

Line

คะแนนโหวต :
StarStarStarStarStar